Alleen het beste hout is goed genoeg.

Mooie rechte stammen, kwastvrij hout, licht van kleur en gewicht. De stammen worden met zorg gesorteerd voor het gebruik. Alleen de mooiste en zuiverste stammen worden dun geschild en zijn geschikt voor de topkwaliteit van het Ecoplex. Het resultaat is een constante kwaliteit, een fijne laagopbouw en een prettig te verwerken plaat. Ervaar de mogelijkheden van Ecoplex.

Het verrassende
multitalent

Ecoplex, het verrassende multitalent

Een verantwoorde keuze. Ecoplex is de vaandeldrager als het om eerlijke en duurzame materialen gaat. De populier als basis, een relatieve snelgroeier welke dicht bij “huis” beschikbaar is. Gesorteerde fineerlagen en juiste droog- en productieprocessen geven een perfecte plaat. Ecoplex is gecertificeerd leverbaar volgens FSC en PEFC.

Geen aanslag op oerbossen. De basis van Ecoplex, de populier, wordt geteeld. De aanplant gebeurt veelal langs akkervelden. De stekken worden in rechte lijnen aangeplant en zijn na circa 10 tot 15 jaar kaprijp. Tijdens het kappen onstaat er door deze werkwijze geen schade aan naastgelegen bomen of bos. Na het kappen worden de nieuwste stekken direct weer aangeplant. De populier groeit niet in bosopstanden met oudere bomen of in oerbossen, simpelweg omdat hij daar niet overleeft.

Minder CO² uitstoot. Bomen nemen CO² op en geven zuurstof af. Het aanplanten van bomen en in dit geval de populier is een zinvolle actie. Een deel van de CO² uitstoot wordt hiermee gecompenseerd. Daarnaast zijn de transport- lijnen van de akkers naar de fabriek en van de fabriek naar de afnemers kort. Met een gewicht van 380 tot 450 kg/m3 is Ecoplex een lichtgewicht, dit maakt het verplaatsen of transporteren eenvoudig. Door de korte transportlijnen en het lage gewicht wordt er zuinig met energie om gesprongen.

Licht in gewicht. Ecoplex is licht van gewicht. Hierdoor is het uitermate prettig om mee te werken. Het gewicht varieert, afhankelijk van de dikte tussen de 380 en 450 kg/m3. Een plaat met een dikte van 18mm weegt nog geen 8kg per m2.

Formaldehyde.  Ecoplex heeft een Klasse 1 verlijming voor wat betreft de formaldehyde emissie en blijft daarmee binnen de Europese standaarden. De E1 norm vereist een formaldehyde afgifte, die lager is dan 0,1 p.p.m. (parts per million) volgends de Norm EN 717-1

NAF (No Added Formaldehyde) Ecoplex NAF is een volledig formaldehyde vrij verlijmd multiplex met een zeer lage emissie. Door het toepassen van Ecoplex NAF kan een bijdrage geleverd worden aan een gezond binnenklimaat. Dit sluit aan op duurzaam bouwen met LEED en BREEAM.

Verlijming. In productbladen wordt bij de verlijming veelal aangegeven of het een interieur of exterieur verlijming betreft. Deze worden weergegeven volgens EN 314-2 met een klasse-aanduiding. EN 314-2 klasse 1 is een verlijming geschikt voor droge toepassingen. EN 314-2 klasse 2 is een verlijming geschikt voor toepassing beschut/beschermd buiten. EN 314-2 klasse 3 is een verlijming geschikt voor onbeschermde buitentoepassingen.

Ecoplex Buitencentrum

Oostervaardersplassen

staatsbosbeheer1
staatsbosbeheer1
staatsbosbeheer4
staatsbosbeheer4
staatsbosbeheer
staatsbosbeheer
staatsbosbeheer2
staatsbosbeheer2
staatsbosbeheer3
staatsbosbeheer3
staatsbosbeheer5
staatsbosbeheer5